Hoe

Tarieven en terugbetaling (Bepaald door RIZIV)


Logopedisch bilan

Therapiesessie 30min.

Therapiesessie 60min.

Kostprijs

€ 42,75

(per 30 minuten)

€ 36,14

€ 72,59

Terugbetaling onder verplichte verzekering

€ 35,25

(per 30 minuten)

€ 30,64

€ 61,59

Terugbetaling onder aanvullende verzekering

Afhankelijk van mutualiteit

Afhankelijk van mutualiteit

Afhankelijk van mutualiteit

Procedure aanvraag terugbetaling

 

1. U maakt een afspraak bij een specialist (NKO-arts, neuroloog, pediater,…). Deze specialist

    schrijft een voorschrift voor een logopedisch bilan uit.

 

2. De logopediste neemt een onderzoek af en bezorgt u hiervan een schriftelijk verslag. Dit is

    het logopedisch bilan.

 

3. U maakt opnieuw een afspraak bij een specialist. O.b.v. dit verslag schrijft de specialist  een

    voorschrift voor de logopedische behandeling uit (indien aan alle voorwaarden tot

    terugbetaling is voldaan).

 

4. U brengt deze voorschriften (samen met een klevertje van de mutualiteit) mee naar de

    logopediste. Er wordt dan een dossier klaargemaakt dat u kan opsturen naar de mutualiteit.

 

Criteria voor terugbetaling onder verplichte verzekering

 

Leerstoornissen (lezen/spelling/rekenen): Het kind moet (afhankelijk van het domein) op één of twee testen een score behalen die overeenkomt met een percentielscore van 16 of lager t.o.v. leeftijdsgenoten.

 

TaalstoornissenHet kind moet een score behalen die overeenkomt met een percentielscore van 3 of lager t.o.v. leeftijdsgenoten. Ook moet er worden aangetoond dat het kind een normaal gehoor en een normaal IQ heeft.

 

Duur terugbetaling

 

Verplichte verzekeringAfhankelijk van de stoornis, wordt een aantal sessies toegekend. Deze sessies kunnen worden gebruikt in een periode van 2 opeenvolgende jaren. De terugbetaling is pas definitief na het schriftelijk akkoord van de adviserend-geneesheer van de mutualiteit.

 

Aanvullende verzekering: Wanneer het kind niet in aanmerking komt voor terugbetaling onder verplichte verzekering (bv. omdat niet aan alle criteria voldaan wordt, omdat de verplichte verzekering is uitgeput of omdat het kind komt voor articulatieproblemen) is er enkel een tegemoetkoming via de aanvullende verzekering. Het bedrag en het aantal sessies is hierbij afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit.