Wat

In mijn praktijk behandel ik volgende problemen:

 

Leerproblemen:

 

Kinderen die moeite hebben bij het leren en/of automatiseren van de schoolse vaardigheden lezen, rekenen en spelling. Er wordt hierop remediërend gewerkt. Dit houdt in dat er geen huiswerkbegeleiding wordt gegeven, maar dat we proberen het kind te helpen zijn achterstand zo goed mogelijk in te halen.

 

 

Taalproblemen:

 

Ook kinderen die moeite hebben met taal kunnen bij mij terecht. Ik behandel zowel receptieve taalproblemen (problemen met het begrijpen van taal) als expressieve taalproblemen (problemen met het correct produceren van taal).

 

 

Articulatieproblemen:

 

Sommige kinderen en jongeren hebben moeite met het correct uitspreken van één of meerdere klanken. Dit kan in meerdere of mindere mate invloed hebben op hoe verstaanbaar zij zijn in hun spontane taal. Ook zij kunnen terecht in de praktijk.